Levering & betalingsvoorwaarden Livinghome 2009

De navolgende verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle door Livinghome gesloten koopovereenkomsten. Door zijn bestelling wordt de koper geacht met deze verkoopvoorwaarden akkoord te gaan. Andersluidende voorwaarden van de zijde van koper worden uitgesloten tenzij deze door Livinghome schriftelijk zijn geaccepteerd.

Artikel 1 - Offertes Artikel 2 - Accepteren van orders Artikel 3 - Verzending en levering Artikel 4 - Levertijd Artikel 5 - Reclames Onder normaal gebruik wordt verstaan het gebruik conform de op de goederen betrekking hebbende productinformatie Artikel 6 - Niet-toerekenbare tekortkoming. Artikel 7 - Betaling Artikel 8 - Aanmaning tot betaling Artikel 9 - Gevolgen van de non betaling
Minimum order € 250,00 excl. BTW en transportkosten
Levertijden accessoires: ongeveer 3 weken
Meubelen: maximaal 14 weken
Indien de levertijd langer mocht zijn dan wordt u vooraf geïnformeerd
Transportkosten In Nederland franco af truck vanaf €400,00
Betaling binnen 30 dagen strikt netto
Geldigheid prijslijst tot 1 maart 2007
Bank gegevens ING Bank
Weena 501
3013 AL Rotterdam

Bank rekeningnummer 69.36.64.118
t.g.v. BV Rotan/M.J. de Lange
Swift code of Bank INGBNL2A
IBAN code of Bank NL 74 INGB 0693664118
Eigendomsrecht Artikelen blijven het eigendom van BV Rotan/ M.J. de Lange h.o.d.n. Livinghome totdat de gehele betaling is ontvangen
Klachten De klant verplicht zich ertoe om goederen bij aankomst direct te inspecteren op zichtbare gebreken. Indien deze er zijn dient dit aangetekend te worden op de vrachtbrief. Zonder deze melding worden de goederen als goed ontvangen beschouwd. Overige gebreken moeten uiterlijk binnen 8 dagen na ontvangst schriftelijk worden aangemeld. Klachten moeten altijd voorzien zijn van een foto. Zonder deze melding worden de goederen als goed ontvangen beschouwd.
Kwaliteit Alle producten van de Livinghome lifestyle & home decoration collectie zijn handgemaakt. Wij kunnen dan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor afwijkingen in kleur en maat.